Premies voor het plaatsen van zonnepanelen en batterijen

Hoeveel bedraagt de premie van zonnepanelen?

Het gaat om een eenmalige premie van maximum €1.500 per gezin. De Vlaamse regering heeft 32 miljoen euro voorzien voor 2021. Hiermee zouden 21.333 gezinnen de maximumpremie kunnen krijgen, maar niet iedereen krijgt de volle €1.500.
De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf, dus niet het vermogen van de omvormer.

Voor de eerste 4 kW van je installatie krijg je €300 per geïnstalleerde kW. (4 x €300 = €1.200)
Vanaf 4 kW tot 6 kW krijg je €150 per geïnstalleerde kW. (2 x €150 = €300) 

Enkel een installatie van 6 kW krijgt dus een premie van €1.500. Alle installatie hoger dan 6 kW krijgen geen premie en behoren dus niet tot de doelgroep. Deze doelgroep kan wél gebruik maken van de terugdraaiende teller.

Een gemiddelde installatie heeft een vermogen van 4 kW. Hiervoor krijg je dus een premie van €1.200. Wat een flinke bijdrage is als je weet dan een gemiddelde installatie tussen de €5.000 en €6.000 kost.

Maar let wel op, de premie zal de komende 4 jaar alleen maar dalen, omdat zonnepanelen steeds rendabeler worden.
                                           2021                                2022                                      2023                              2024
€ per Kwp tot 4 Kwp      €300                                 €225                                      €150                               €75
€ per Kwp tussen
  4 Kwp en 6 Kwp           €150                                  €112,5                                   €75                                  €37,5

 

De voorwaarden op een rijtje:

 • De premie kan aangevraagd worden door natuurlijke personen en andere rechtspersonen (organisaties, vennootschappen, ….).
 • De premie geldt enkel voor gebouwen
  • die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013,
  • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.
 • Deze premie is er voor nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. De uitbreiding van een bestaande installatie komt niet in aanmerking.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert) op het dak van een gebouw worden geplaatst.
 • De zonnepanelen moeten worden geplaatst op een dak van een gebouw.
 • De zonnepanelen mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.
 • De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.
 • De premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
 • De premie is eenmalig en beperkt
  • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
  • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Voor wie is de premie?

Enkel gezinnen die vanaf januari 2021 een kleinere installatie zullen plaatsen op hun bestaande woning, met een bouwaanvraag van voor 2014, zullen beroep kunnen doen op de nieuwe premie. Onder kleinere installaties vallen zonnepanelen installatie met een maximaal vermogen van 6kW. De premie is per woning of wooneenheid en is begrensd tot 40% van de investeringskosten vermeld op de facturen. 

 

Hoe vraag ik de premie aan?
Na lang wachten, is er goed nieuws: je kan de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vanaf nu aanvragen. De aanvraag verloopt via Fluvius, via het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

 • Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan vanaf 20 juli 2021 de aanvraag voor de retroactieve investeringspremie indienen en heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd.
 • Wie nu nog een terugdraaiende teller heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025). De uitrol van de digitale meter is overigens weer van start gegaan en zal gemeente per gemeente worden opgevolgd. Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent? Dat kan je checken via de planningschecker van Fluvius!

Het is belangrijk dat de uitrol van de digitale meter verder doorloopt want de digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om dit te versterken. Nog goed nieuws? Voor eigenaars van zonnepanelen die vervroegd een digitale meter aanvragen, wordt de investeringspremie met 100 euro verhoogd.

LET OP: Bij digitale meters die na 2025 geplaatst worden, is er geen retroactieve investeringspremie meer mogelijk.

 


Als je zonnepanelen hebt, moet je nog stroom op het net zetten en van het net halen, omdat je panelen niet altijd energie produceren op het moment dat jij verbruikt. Een thuisbatterij slaat die energie op om ze later te gebruiken.

Batterijen krijgen een duwtje in de rug met de Vlaamse premie

Met deze subsidie wil de Vlaamse Regering het zelfverbruik van groene stroom stimuleren. Als je in Vlaanderen woont, kan je de premie bij het departement Omgeving aanvragen tot eind 2024.

Deze premie – die in 2020 werd ingevoerd – zou oorspronkelijk tot eind 2021 worden toegekend. Ze werd nu toch verlengd tot 2024, maar het bedrag zal geleidelijk aan afnemen.

 

Sinds 1 april 2021 is het bedrag voor batterijen tot 6 kWh 300 € per kWh bruikbare capaciteit. Daar komt nog eens 250 €/kWh bij voor een capaciteit tussen 6 en 9 kWh. Boven 9 kWh wordt geen enkele premie meer toegekend. Als je dus kiest voor een batterij met een capaciteit van 10 kWh, krijg je 6*300 € + 3*250 €, of 2550 € in totaal. Het maximale bedrag waarop je aanspraak kan maken, bedraagt dus 2550 € per aansluitingspunt en maximaal 40% van de totale kost van de investering.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle bedragen van de premies die tot eind 2024 worden toegekend.

 

Capaciteit Van 01/04/2021 tot 31/12/2021 2022 2023 2024
0 tot 4 Kwh 300€/Kwh 225€/Kwh 150€/Kwh 75€/Kwh
4 tot 6 Kwh 300€/Kwh 187,5€/Kwh 125€/Kwh 62,50€/Kwh
6 tot 9 kwh 250€/Kwh 150€/kwh 100€/Kwh 50€/Kwh
Vanaf 9 Kwh -- -- -- --
Maximum per batterij 2550€ , max 40% van de factuur 1725€ , max 40% van de factuur 1150€ , max 40% van de factuur 575€ , max 40% van de factuur

Goed om weten: als je een thuisbatterij met een hybride omvormer installeert (die je dus kunt gebruiken voor je fotovoltaïsche installatie alsook voor je batterij), wordt slechts 50% van de kost van deze omvormer in rekening gebracht voor de totale investeringskost.

Men heeft in 2021 een budget van 22 miljoen euro voorzien om de premies te financieren – dat komt neer op een premie voor zo’n  12 222 batterijen van gemiddeld 6 kWh.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de batterijpremie*

 

 1. Je moet een natuurlijke persoon zijn, en dus geen bedrijf of organisatie.
 2. Je moet een digitale meter laten installeren als je er nog geen hebt. In dat geval heb je recht op een retroactieve investeringspremie, die wordt verhoogd met 100 € om de vervangings- en indienststellingskosten te compenseren, inclusief het kastje van de meter.
 3. De plaatsing van de batterij moet worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212) en de batterij moet worden aangesloten op het distributienetwerk.
 4. Enkel milieuvriendelijke batterijen, bv. met lithium- of zoutwatertechnologie, komen in aanmerking.

 

 

Goed om weten: de premie moet binnen de 6 maanden na de uitgiftedatum van de installatiefactuur worden aangevraagd. Dat kan bovendien online. Je moet ook verschillende bewijsstukken van de installatie voorleggen, zoals een control certificaat (AREI) en een certificaat van netwerkbeheerder Fluvius. Het kan soms even duren voor je deze certificaten toegestuurd krijgt. Op tijd zijn is dus de boodschap! Hulp nodig? De experts van ENGIE begeleiden je bij elke stap. De datum van aanvraag met een volledig premiedossier is bepalend voor de premievoorwaarden.

Is een batterij een rendabele investering als ik een digitale meter heb?

 

Ja, maar enkel in Vlaanderen. Omwille van de prijs van een batterij en de huidige wetgeving, is een thuisbatterij een rendabele investering in Vlaanderen als je een digitale meter hebt. Een woordje uitleg …

Op 14 januari 2021 heeft het Grondwettelijk Hof het systeem van de terugdraaiende teller afgeschaft in Vlaanderen voor alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Ze betalen geen prosumententarief meer en vallen onder het systeem met het injectietarief. Wie nog geen digitale meter heeft, blijft vooralsnog bij het systeem van de terugdraaiende teller. Zodra Fluvius echter een digitale meter bij hen heeft geïnstalleerd (tussen april 2021 en eind 2029), gaan ook zij over naar het systeem met het injectietarief.  Nieuwe zonne-installaties moeten sinds 1 januari 2021 zijn uitgerust met een digitale meter. Wat betekent dat precies? Hoe meer je met dit nieuwe injectietarief van je zelf geproduceerde elektriciteit verbruikt, hoe minder je afhangt van het netwerk en hoe meer je bespaart. Een batterij kan je helpen om je zelfverbruik te verhogen tot 60% (in plaats van 30% zonder batterij).